Argentinsk Tango Fortsättning, Medel och Avancerad! Alla nivåer!

Charlotte Rivero

Type: WORKSHOP
City: Stockholm
Starts: Mon 16 Apr kl 20:00
Ends: Mon 16 Apr kl 21:00
Organizer: Tangoverkstan
Venue: Dansstudion

Vi fortsätter vår  resa från förra terminen. Denna lektionsserie utvecklas och innehåller nytt material varje termin.

Lektionerna passar alla nivåer från 1 termin och uppåt (Fortsättning/Medel/Avancerad).  I den här kursen ägnar vi oss mycket åt kroppsmedvetenhet & musikalitet och ger de steg vi redan kan förnyad kvalitet samt lär oss ny repertoar.

Stockholm International Queer Tango Festival  Sunday 26 May 2013. Improvised performance  tango for three with:  from the left Cristiano Bramani, Charlotte Rivero and Andrea Cesarini. Photo: Laura Valentino

Du behöver inte anmäla dig med partner. Vi byter både roller och partners men det går att bara dansa en roll om så önskas och också att öva med sin egen partner. De flesta brukar dock upptäcka fördelarna med att växla partners och även att prova båda rollerna.  Du kommer att öva med andra elever som har ungefär samma erfarenhet som du själv har.

Kursen leds av Charlotte Rivero som jobbar professionellt med tangoundervisning och regelbundet har uppdrag vid universitet och högskolor t ex Teaterhögskolan och Danshögskolan.


Kursinnehåll  

Vi fördjupar  kunskaperna i  de kvaliteter som gör din dans till tango genom olika övningar vilka fördjupar din kroppsmedvetenhet. Vi jobbar också med en utökad repertoar med koreografiska element som  t ex boleo, gancho, sacada, barrida.  

Kursserien är systematisk och följer en klar linje och ett tydligt system för tango, musikalisk förståelse och rörelsekvalitet genom kroppsmedvetenhet.  Medveten närvaro, empati, intention, lyhördhet och tydlighet är också viktiga aspekter av kursen och vi utforskar dessa delar genom olika övningar för att nå fram till en ömsesidig dans som kan ta sig olika uttryck från tydlig rolluppdelning till helt öppna roller.

 

Vi utforskar hur vi kan använda räta linjer, cirklar, spiraler, andning, korsat och parallellt system Under kursen kommer du att fördjupa dina kunskaper i tangons grundstruktur och få verktyg att improvisera inom strukturen men även utmana den och skapa ditt eget uttryck i samklang med din danspartner och musiken.


Tangoverkstan och kurserna leds av Charlotte Rivero, som har utvecklat tangopedagogik med genusperpektiv utifrån normkritisk genus/queerteori i Sverige. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare med tango & genusfrågor & kroppsmedvetenehet på olika institutioner, skolor och högskolor bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Teaterhögskolan, Danshögskolan och på Gih. Läs mer om pedagogiken på Tangoverkstans hemsida. Undervisningen präglas av kroppsmedvetenhet och rörelseanlays.

Under kursen kommer Tangoverkstans erfarna dansare som genomgår Tangoverkstans instruktörsprogram att delta. Dessa kommer att assistera Charlotte samt arbeta mer självständigt som en del i instruktörsprogrammet. Något tillfälle kan komma att utgöras av individuell coaching ledda av instruktörsassistent. 

Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 tangoverkstan@yahoo.com,
hemsida


PROVA PÅ LEKTIONER / ENSTAKA LEKTIONER

 

Prova på kostar 200 kr för 1 timme. Anmäl dig  till prova-på (klicka på anmälan nedan):  Avgiften dras sedan av om du tecknar dig för paket och räknas som din första lektion i det paket du tecknar. (obs vi tar ej kort och avgiften betalas innan prova på  i första hand via bankgiro Tangoverkstans bankgiro 5403-955, medtag kvitto eller visa i din smartphone.

Det går bra att du ordnar ditt eget paket    Betala dock avgiften i en sammanslagen summa. Avgiften är då 200 kr/lektion.
 

Prova på Tango 1 timme  kl 20-21
Avgift: 200 kr

ANMÄLAN Prova På Tango

 

 

Prova på Tango & Feldenkrais 2 timmar kl 19-21 
Avgift: 300 kr

 

Anmälan till Tangokurs

ANMÄLAN och inbetalning till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557. Ange namn+ och kursnivå

 

 

VÄLKOMMEN!

Tangoverkstan- Roller i rörelse®

Med reservation för ändringar