Praktika

Type: PRAKTIKA
City: Umeå
Starts: Mon 14 Jan kl 18:30
Ends: Mon 14 Jan kl 21:30
Organizer: Tango Norteño
Venue: Umeå Folkets Hus

Måndag 14/1 är Carlos ansvarig för praktikan.

Mellan kl 18:30-19:30 börjar vi med avbruten åtta med utsmyckningar för följare/förare (ocho cortado con decoraciones para ambos).

Därefter vanlig praktika till kl 21:30

Praktikan är ett tillfälle för alla att träffas, dansa, byta erfarenheter och öva på det man själv vill.
Lokal: Miklagård, Umeå Folkets Hus. Fritt inträde. Välkomna!