Onsdag praktika

Type: PRAKTIKA
City: Umeå
Starts: Wed 30 Jan kl 20:00
Ends: Wed 30 Jan kl 21:30
Organizer: Tango Norteño
Venue: Umeå Folkets Hus

Praktikan är ett tillfälle för alla att träffas, dansa, byta erfarenheter och öva på det man själv vill.
Lokal: Miklagård, Umeå Folkets Hus. Fritt inträde. Välkomna!