Temakurs 3

Se NEDAN!

Type: LÄNGRE KURS
City: Västerås
Starts: Mon 15 Apr kl 19:00
Ends: Mon 15 Apr kl 20:30
Organizer: Tango Buenos Aros
Venue: Malmabergsmötesplats

Temakurser är för dig som vill fördjupa dig i argentinsk tango. 

Plats och tid: Måndagar med start 25 mars på Malmabergs mötesplats.

I vår erbjuds tre temakurser, du kan välja enstaka teman eller anmäla dig till hela terminen. Här följer information om alla kurserna

Temakurs 3, Musikalitet, 4 tillfällen

Start måndagen den 25 mars

Plats och tid: Måndagar kl. 19:00-20:30 på Malmabergs mötesplats, Släggargatan 3

Instruktörer: Sigrid och Lars

Innehåll: Musikalitet - rytmiseringar

Förkunskaper: För att kunna tillgodogöra sig temakurserna ska man ha relevanta kunskaper motsvarande nybörjar- och fortsättningskurserna. Det är också en fördel om man dansar regelbundet på milongor /praktikor.

Vid kursen tillämpas regelbundna byten av danspartner.

Avgift:   
400 kr för ett tema, fyra tillfällen
750 kr för två temakurser, 8 tillfällen
1050 kr för tre temakurser, 12 tillfällen

För att gå kurs inom föreningen Buenos Aros behöver du vara medlem, årsavgiften är 200:- för medlemskap. Kursavgiften och medlemsavgiften ska vara betald innan andra kurstillfället. Använd vårt plusgiro: 1 00 65 20-9.

Anmälan kan göras i par eller individuellt.  Skicka ett mail till anmalan@buenosaros.org Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress på alla du vill anmäla. Vi eftersträvar jämnt antal förare och följare på kursen, och gruppen bör vara minst 5 par och max 12 par.