Workshop före Milonga Zum

Marcela Troncoso - Ruben Marin

IMAGES IMAGES
Type: WORKSHOP
City: Lund
Starts: Sun 29 Sep kl 18:00
Ends: Sun 29 Sep kl 19:30
Price: 200.00
Organizer: Marcela Troncoso Tango
Venue: Bantorget i Lund
Välkomna till en väldigt speciell workshop innan Zum milonga med lärarna Ruben Marin och Marcela Troncoso!

TEMA: meddelas snart!
-------------------------------

INNEHÅLL:
- Utveckla din teknik som förare /följare, inom  grundläggande koncepter runt vår rörelse, bl.a. pivot, egen balans, tyngdöverföring  och timing .
- Grundteknik för lekande rörelse , utan att tappa samspelet eller misslyckas med musiken
- Adornos  inom rörelse

PLATS: 
Bantorget 5, Lund,  1 minut promenad från tågstation

SCHEMA
Söndagar  kl. 18-19.30, en gång i månad, i samband med Milonga Zum
Dans efteråt på milonga Zum 19.30 - 23.00 med två Djs, och lotteri.

PRIS
 - 200 kr/person...
- I par 300 kr (för båda)
- WORKSHOPSDELTAGARNA HAR FRITT INTRÄDE till Milongan.

NIVÅ:
Öppet till alla nivåer. 

ANMÄLNINGAR / mer info: 
tangolund@hotmail.com

Välkomna!!!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Welcome to a very special workshop before milonga ZUM with Ruben Marin and Marcela Troncoso as teachers!


THEME : will be annouced soon!
-------------------------------------------

Content:
- Develop your  technique as leader or follower, within basic concepts around our movement, including Pivot, own balance, weight transfer and timing
- Basic technique for playful movements, without losing the interaction or failing with the music
- Embellishments to apply to the movement

- Venue: Bantorget 5, Lund

SCHEDULE: 
Sundays 18.00 - 19.30, once a month
Dancing afterwards at milonga Zum 19.30 to 23.00


PRICE
- 200 SEK / person ...
- Couples 300 SEK (for both)
- The participants in the workshops get free entrance at the milonga.

LEVEL:
- Open to all levels. 

- REGISTRATIONS / more info: