Fördjupningskurs

Tango Rio Negro

Type: LÄNGRE KURS
City: Örebro
Starts: Mon 02 Dec kl 19:00
Ends: Mon 02 Dec kl 20:30
Organizer: Tango Rio Negro
Venue: A-huset

Höstens kurs erbjuder på fördjupningsnivå möjlighet att gå WS för olika lärare - Ann och Anders Sahlin från Gävle 9/9 och 23/9, Richard Arbus Uppsala 30/9 och 7/10, Anders Hagman från Norrköping 21/10 och 28/10 och vi avslutar med Sigrid och lars Renklint från Västerås 11/11 och 18/11. Hel terminskurs kostar 900 kr. En enstaka WS 150 kr

Varmt välkomna!