Grundkurs

Malin Backström

Type: KURSHELG
City: Karlstad
Starts: Sat 15 Feb kl 10:00
Ends: Sun 16 Feb kl 12:15
Organizer: Tango Sol
Venue: Gjuteriets Vind

Grundkursen vänder sig till dig som aldrig dansat tango och till dig som vill repetera grunderna.

 
Den kommer att vara på lördag och söndag förmiddag, båda dagarna kl 10.00-12.15 (2 timmar med en kvarts paus). Dessutom ingår uppföljning under de fyra följande onsdagarna kl 18.00-18.50, samt inträde till en kvällsmilonga på lördagkvällen.

För mer detaljer och anmälan, se vår hemsida ->>>