MKTango

tango - tai-chi - drama
IMAGES IMAGES

Vår målsättning är att skapa ett rum där var och en kan lära sig och utveckla sin dans.

Tangodansaren inbjuds att laborera med sina tangosteg, analysera och finslipa sina sekvenser och undersöka betydelsen av omfamningen, hitta och fördjupa balansen och kommunikationen, experimentera med kroppshållningen och låta kroppen ledas av tangomusiken. Vi vill gärna skapa ett utrymme där tangodansaren kan stanna upp och reflektera kring vad tango gör med den som dansar.

Vi har kunskap och erfarenhet inom dans, kropp och rörelse, pedagogiskt drama, tai-chi, qi-gong, psykologi och kommunikation. Vi använder oss speciellt av Dinzelsystemet, som är ett pedagogiskt system speciellt utvecklat för tangoundervisning, det används bl.a. vid tangouniversitetet i Buenos Aires.

Vi integrerar drama och tai-chi övningar i vår undervisning för att inspirera och fördjupa deltagarnas kommunikation, närvaro och kroppkänsla. Tangoutövaren stimuleras att hitta lekfullheten, balansen, lustkänslan och stillheten tillsammans med sin partner för att utveckla egna rörelsemönster i improvisationens konst.

Contact information

Contact person:
Kenjiro Sato
Telefon:
0709545864
Epost:
Address:
Krankajen 20
Malmö
Sweden
Homepage: http://www.mktango.se


Page 1 of 0