Anna Sol & Aldo Velásquez

IMAGES


Anna Sol och Aldo Velásquez är två av Skandinaviens mest erfarna lärare och uppvisningsdansare i argentinsk tango. Tillsammans delar de intresset för tango både som social dans och som konstform. De delar också intresse för både den mer traditionella tangon och den nyare när det kommer till både rörelser och val av musik. 

Deras undervisning är baserad på de viktiga elementen; rörelseteknik, musikalitet och inspiration. De ser det viktiga i att guida elever genom att dela med sig av specifika teman och exempel men också öppna upp för att eleverna ska kunna skapa sin egen dans.

Deras uppvisningar är baserade på ren dansglädje samt historieberättande genom att använda verktygen improvisation och koreografi i olika former.

Anna och Aldo kan bokas för undervisning, uppvisningar samt DJ-ing på info@annaaldotango.com

För mer info om Anna och Aldo se annaaldotango.com

In English
Anna Sol and Aldo Velásquez are two of Scandinavias most experienced teachers and performers of argentinian tango dance. Together they share the interest of tango, both as a social dance and an artform. They also share perspective on traditional and newer tangomovements and choice of music.
 
Their teaching is based on the important elements: technique of movement, musicality and inspiration. They see the importance of guiding students through sharing of specified topics and examples, as well as opening the creativity to the creation of your own dance.
 
Their performances are based on the ideas of showing the joy of dance, and storytelling through improvisation and choreography.

Anna and Aldo can be booked for teaching, performing and DJ-ing. They speak English, Spanish, Swedish, Danish and Norwegian.

You can find more info at annaaldotango.com
and you can reach Anna and Aldo at info@annaaldotango.com

Contact information

Contact person:
Anna Sol & Aldo Velásquez Anna Sol & Aldo Velásquez
Telefon:
0705-150345
Epost:
Address:
Sevedsplan 11
Malmö
Sweden
Homepage: annaaldotango.com


Page 1 of 0