Robert Blomgran Tango

Argentinskt tango & salsa instruktör. Håller kurser, workshops och uppträdanden. Är kontinuerligt på festivaler och maratons för den egna njutningen och för att växa som dansare och pedagog.


Kontakt: robert.blomgran@gmail.com

Contact information

Contact person:
Robert Blomgran
Epost:
Homepage: robert.blomgran@gmail.com


Page 1 of 0