Tango errante

Sin rumbo fijo...
IMAGES

"Tango errante - Sin rumbo fijo" (planlöst vandrande tango) - ordnar milongor då och då, på speciellt aktuella platser eller tillfällen.

Det är DjMayaWiehe, eller DjFulanaDeTal som ensam eller med tillfälliga samarbetspartner fångar tillfällen i flykten...  ;)

Välkomna att vara spontana!
170908 - Tango La Previa med Mikael Dexlöv
131212 - Tango på Grand med Susanna Grujo

Contact information

Contact person:
Maya Wiehe
Telefon:
+46705747022
Epost:


Page 1 of 0