Tango Roslagen

Tango för alla

Vi vill sprida tango till Roslagen och på så sätt bidra till att hela Stockholm får en levande Tango scen med olika infallsvinklar och erfarenheter.

Contact information

Contact person:
Alvaro Clauré
Telefon:
0735036177
Epost:


Page 1 of 0