MKTango

Tango, expressive arts och tai-chi

Undervisar enligt Dinzelsystemet i Södra Sverige: workshps, kurser, mm.

Välkommen!

Maria & Kenjiro

Contact information

Contact person:
Maria & Kenjiro
Epost:
Homepage: www.mktango.se


Page 1 of 0