SuburbioTango

En pardans som formar kroppen, stimulerar hjärnan och glädjer hjärtat
IMAGES

Sedan 2004 undervisar jag i argentinsk tangodans på flera orter i Sverige och har mitt säte i Lund och Malmö.Genom åren har jag undervisat och haft diverse tangouppvisningar med flera danspartners och medarbetare.

Suburbiotango främjar och verkar genom dansen för skapandet av broar mellan kulturer och folk. Genom att bli medveten om kroppens möjligheter och dess unika sätt att förflytta sig i tiden och rummet utvecklar man tangodansens språk och bygger upp förutsättningarna för språkets subtila berikande och känslighet: då två individer skapar en enhet och ger varandra en njutning som har både synliga och osynliga uttryck.

Vi vill ge dig verktyg för att du ska kunna medvetet utveckla din specifika kreativa och estetiska förmåga likaså som den tekniska inom den argentinska tangon. Du kan träna på att bli mer lyhörd inför dig själv och andra i ett socialt samspel.

Andra aktiviteter som vi jobbar med är kurser i spanska med olika temainriktningar och anpassade efter olika behov, teambuilding och kick off för företag och institutioner och privata arrangemang.

En gångom året organiserar vi en tangoresa till Argentina.

Bienvenidos al suburbio!!

Rubén Marín

Kontakt och anmälan:

mob 0733 – 81 06 76

E-mail: suburbiotango@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/ruben.marin.7921?fref=ts

Contact information

Contact person:
Ruben Marin
Telefon:
0733810676
Epost:
Homepage: https://www.facebook.com/ruben.marin.7921?fref=ts


Page 1 of 0