Tango de la Plata

IMAGES

Vi är en tangoförening som har som mål att erbjuda en mötesplats för en bred tangoverksamhet i Linköping.

Contact information

Contact person:
Paul Enthoven
Homepage: http://www.tangodelaplata.se


Page 1 of 0