Tango Norte

IMAGES

Föreningen bildades 1988 och heter Svensk-Argentinska Tangoföreningen men vi använder också kortnamnet Tango Norte. Det är en ideell förening och all verksamhet bygger på ideellt arbete från medlemmarna.

Under året har vi ett stort antal evenemang, se kalendern. Vi uppmuntrar till "demokratisk dans", det vill säga att både kvinnor och män bjuder upp.

Contact information

Contact person:
Marjatta Eladhari
Epost:
Homepage: http://www.tangonorte.com


 
Fredagskväll på Chicago! Vi inleder med Drop-in Workshop med Giorgio Regnioli! 19.30 - 20.30. WS K ...
(Tango Norte)
 
A sparkling New Year Festival:  Dec 28 - Jan 01 We stick to the tradition and welcome all dancers to Stockholm ...
(Tango Norte)
 
Måndagspraktika! Instruktörsledd tangoträning för dig som dansat ett tag. Olika te ...
(Tango Norte)
  • 1
Page 1 of 1