Kulturpunkten

Kulturpunkten i Gotsunda Centrum (Entré E) är en knutpunkt för möten, samtal, reflektion, skapande och upplevelser. Samarbete är ledordet som skall styra verksamheten. Med de fasta institutionerna på plats; Gottsunda bibliotek, Gottsunda Dans & Teater och Konstjord samt med Kontakten och deras medlemmar så kan Kulturpunkten erbjuda en flexibel yta med en cafédel som nav.

Här finns en utställningsyta för såväl mindre som större utställningar. En scen för mindre konserter och uppträdanden samt en hörsal för föreläsningar, författarkvällar och film.

Address: Valthornsvägen 7
City: Uppsala
Country: Sweden
Phonenumber: 018- 28 88 81
Webpage: http://www.gottsundacentrum.se/shop/kulturpunkten-2/